Nowoczesne lady chłodnicze jako kompleksowa i bezpieczna forma ekspozycji towarów

Sprzedawcy i właściciele sklepów handlowych w celu udostępnienia klientom wszechstronnej gamy produktów bez ryzyka utraty ich właściwości wyposażają swoje punkty sprzedażowe w lady chłodnicze, które charakteryzują się rozbudowaną powierzchnią wystawienniczą, bezpieczeństwem przechowywania produktów i wysokimi walorami estetycznymi.

Lady chłodnicze reprezentują profesjonalne urządzenia chłodnicze, które zazwyczaj stosuje się w ramach sprzedaży wspomagającej i są przeznaczone do atrakcyjnego zaprezentowania i sprzedaży produktów konsumpcyjnych w określonym reżimie chłodniczym.

Lady chłodnicze w zależności od ich przeznaczenia można podzielić na kilka typów

Decydującym kryterium, które ma fundamentalne znaczenie dla sprzedawców przy zaopatrywaniu stoisk w lady chłodnicze, stanowi utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnętrznej, która jest ściśle związana z zastosowanym rodzajem chłodzenia. a może być ono statyczne (grawitacyjne) lub dynamiczne (wentylowane).
Istotny jest też zakres powierzchni ekspozycyjnej, gdzie ważną rolę odgrywa głębokość eksponowanych tac, obecność wbudowanej rezerwy chłodniczej i walory estetyczne gabloty, która może być zaopatrzona, albo w proste, albo w zakrzywione lub wypukłe szyby.

Rodzaj lady chłodniczej jest związany z konkretnymi potrzebami różnych branż gastronomicznych, a mogą to być lady z wyeksponowanymi przekąskami, artykułami delikatesowymi, jak również lady ze świeżymi produktami mięsnymi.

Wśród producentów największą popularnością cieszą się dwa rodzaje lad chłodniczych, lady z wbudowanym agregatem wewnętrznym i lady zasilane zewnętrzną instalacją chłodniczą.

Lady chłodnicze statyczne, w których zazwyczaj przechowuje się produkty gorzej się sprzedające i mniej podatne na wahania temperatury, posiadają często podnośniki do podnoszenia szyb i odpowiednio do potrzeb zainstalowane oświetlenie, co pozwala na bardziej sugestywną prezentację produktów gastronomicznych, a dzięki zróżnicowaniu ich wymiarów są bardzo wygodne w eksploatacji.

Natomiast lady z chłodzeniem dynamicznym posiadają systemem odmrażania, który może funkcjonować bez żadnej ingerencji w układ sterujący, ponieważ sam system samoczynnie reguluje temperaturę pracy i poziom parametrów pracy parownika. Również tego typu lady chłodnicze produkowane są w różnych rozmiarach i zaopatruje się je w kilka zakresów temperatur pracy.

Trzeba podkreślić, że współczesne lady chłodnicze pozwalają na zwiększenie obrotów wyeksponowanym produktem w sklepie, a wmontowany w nie system termodynamiczny gwarantuje uniknięcie wielu strat w towarze. Ponadto dzięki nowoczesnym ladom chłodniczym można utrzymać świeżość produktów i zorganizować planową ekspozycję towarów.

Przy wyborze lady chłodniczej dobrą praktyką jest uwzględnienie dostępnej przestrzeni w pomieszczeniu i ilości prezentowanej żywności oraz należy wziąć pod uwagę głębokość powierzchni ekspozycyjnej.
Do małych pomieszczeń lub dla tych, którzy po prostu chcą zoptymalizować przestrzeń, najlepszą opcją są gabloty narożne, charakteryzujące się dodatkowo dyskretnym i atrakcyjnym designem.